Μαθητικές κοινότητες: υπεύθυνοι μαθητές ή απλοί παρατηρητές;

Μαθητικές κοινότητες: υπεύθυνοι μαθητές ή απλοί παρατηρητές;

Μαθητικές κοινότητες: υπεύθυνοι μαθητές ή απλοί παρατηρητές;

Ο προβληματισμός αυτός με οδήγησε να συμμετέχω σε μια δράση σχετικά με την δημοκρατικότητα στα σχολεία. Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε μια εικονική γενική συνέλευση στο χώρο του Πειραματικού σχολείου του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 38 σχολείων και με την καθοδήγηση του Συνηγόρου του παιδιού κ. Γιώργο Μόσχο. Εκεί συζητήθηκαν θέματα και ζητήματα που αφορούν το σχολείο και την κοινωνία γενικότερα. Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από δύο μαθητές και η παρουσία τους στη συνέλευση ήταν ενεργή.

Η συνέλευση αυτή βοήθησε τους μαθητές να εξοικειωθούν με τη λύση των προβλημάτων μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. Υπήρχαν διάφορες θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολήθηκαν άτομα από διάφορες ηλικιακές ομάδες. Τέθηκαν θέματα δημοκρατίας και ισότητας στα σχολεία, στα οποία υπήρχε έντονος διάλογος. Τέλος, υπήρξε η θέληση απ’ όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να οργανωθούμε και να συντονίσουμε τις δράσεις μας, με στόχο ένα καλύτερο και πιο δημοκρατικό σχολείο.

Η συνέλευση αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα δράση που σίγουρα μας προβλημάτισε όλους. Το μόνο σίγουρο είναι πώς ήταν η αφορμή για να ενεργοποιηθούμε και να σχεδιάσουμε τις δράσεις μας, ώστε να βελτιώσουμε τον ρόλο μας ως μαθητές και την καθημερινότητα στο σχολείο.

Μ. Μαυρίδης

Σχολιάστε

Top