Αξίζει να προσφέρεις;

volunteer

Αξίζει να προσφέρεις;
Ο εθελοντισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κινήματα των τελευταίων δεκαετιών με κύριο χαρακτηριστικό την εθελοντική προσφορά υπηρεσιών και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώπων. Στη σύγχρονη εποχή το έργο του εθελοντισμού χαρακτηρίζεται αξιοσέβαστο, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς την διόγκωση των κοινωνικών προβλημάτων και την ανθρώπινη δυστυχία που επικρατεί στον πλανήτη. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η προώθηση του κινήματος, ώστε να επιτευχθεί συνολική προσπάθεια για τη βελτίωση του κόσμου.

Η σπουδαιότητα του εθελοντισμού έγκειται καταρχήν στη προσφορά του προς τους αναξιοπαθούντες. Η συνδρομή του εθελοντή συμβάλλει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Το άτομο που υποφέρει νιώθει πως υπάρχουν άνθρωποι που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που καθημερινά βιώνει και να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή. Έτσι, τα άτομα αυτά απομακρύνονται από τη δυστυχία που τους κατακλύζει και γίνονται πιο αισιόδοξοι. Πιστεύουν πως οι δύσκολες μέρες της ζωής τους θα μειωθούν και ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό προωθείται το ιδεώδες της ανθρωπιάς αλλά και οι ίδιοι οι ωφελούμενοι αρχίζουν να νιώθουν πολίτες του κράτους, το οποίο μέχρι πρότινος θεωρούσαν ξένο προς αυτούς. Επίσης, με την εθελοντική προσφορά επιτυγχάνεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο κάθε πολίτης αναγνωρίζεται ως ισάξιος με τον συνάνθρωπο του και απολαμβάνει τα ανάλογα δικαιώματα με εκείνον. Με αυτόν τον τρόπο καταπολεμάται η ανισότητα που επικρατεί στον κόσμο, μειώνονται οι διακρίσεις και όλοι οι πολίτες αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Φυσικά, το γεγονός αυτό συμβάλλει και στην ενίσχυση της δημοκρατίας, όχι μόνο ως πολιτεύματος αλλά και ως γενικότερου τρόπου ζωής και συμπεριφοράς, αφού κυριαρχεί η ισονομία.
Επιπλέον φανερή είναι η αξία του εθελοντισμού για τη κοινωνία. Το άτομο παρέχοντας τη δική του βοήθεια συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο και εξασφαλίζει το κοινό καλό. Με τη συνδρομή του καλλιεργείται στο πλήθος η κοινωνική συνείδηση, οι άνθρωποι συνεργάζονται και επιδιώκουν την ευμάρεια της κοινότητας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων, οι οποίοι επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους, αναγνωρίζουν τις δυσχέρειες της κοινωνίας και είναι πρόθυμοι να εργαστούν για τη βελτίωση της, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική ομαλότητα. Ακόμη, οι μαζικές εθελοντικές ενέργειες γίνονται γνωστές μέσω των Μ.Μ.Ε σε ολόκληρο τον πλανήτη, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται για τα κοινωνικά προβλήματα. Έτσι, το κάθε άτομο κατανοεί το σπουδαίο έργο του εθελοντισμού, αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα για την βελτίωση του κόσμου και συνειδητοποιήσει ότι και ο ίδιος έχει υποχρέωση να συμβάλλει για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
Γίνεται, λοιπόν, φανερή η σπουδαιότητα του εθελοντικού κινήματος. Ωστόσο, οι εθελοντές δεν διαθέτουν τη δύναμη να λύσουν όλα τα προβλήματα και πολλές φορές η βοήθεια τους χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η προώθηση του κινήματος.

Σημαντικοί φορείς της προώθησης του εθελοντισμού είναι η οικογένεια και το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα ήταν ωφέλιμο οι γονείς να συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα ώστε  να αποτελούν πρότυπο για το παιδί τους. Έτσι, αυτό θα αναγνωρίσει από μικρή ηλικία τα οφέλη της εθελοντικής εργασίας, θα ευαισθητοποιηθεί και θα θελήσει πιθανότατα να προσφέρει και το ίδιο τα δικά του προσόντα για τη βελτίωση του πλανήτη. Ως αποτέλεσμα, η νέα γενιά θα ενδιαφέρεται περισσότερο για τις δυσχέρειες αυτού του κόσμου και θα αναλάβει ενεργό δράση για τη καταπολέμηση τους. Επιπλέον, αξιόλογη είναι η υποστήριξη του εθελοντισμού από το σχολείο, τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό τομέα. Θα ήταν σκόπιμο, για παράδειγμα, ο καθηγητής να προσκαλέσει στη τάξη έναν εθελοντή με ενεργό δράση, ο οποίος θα ενημερώσει τους μαθητές για τα σημαντικά οφέλη του εθελοντισμού αλλά και για τους κινδύνους που διατρέχει ο πλανήτης χωρίς τη δράση του. Παράλληλα, κρίνεται χρήσιμο το σχολείο να διοργανώνει προγράμματα εθελοντικών δραστηριοτήτων, που συντελούν σε διάφορους τομείς της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, η οργάνωση μιας δενδροφύτευσης ή ενός καθαρισμού ακτής θα μπορούσε να συμβάλει ώστε ο έφηβος να ευαισθητοποιηθεί και να ενισχυθεί η οικολογική του συνείδηση. Έτσι, θα ενισχυθεί το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον και θα επιθυμεί να το αναμορφώσει. Αντίστοιχες δράσεις θα μπορούσαν να γίνουν και σε επίπεδο προσφοράς προς συνανθρώπους, είτε με τη μορφή υλικής βοήθειας είτε ως ψυχική στήριξη.
Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της πολιτείας για τη προώθηση του εθελοντικού κινήματος. Απαραίτητο θα ήταν η πολιτεία, σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, να ενθαρρύνουν τη δράση του με μια σειρά κινήτρων για τους πολίτες. Κάθε φορά που το άτομο προσφέρει εθελοντικά τις εργασίες του, θα ήταν ωφέλιμο η πολιτική ηγεσία να τον επιβραβεύει ηθικά, ώστε να τον ωθεί περισσότερο προς αυτή την ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί μαζική εθελοντική δράση, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τόσο την κοινότητα, όσο και το ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος, τα Μ.Μ.Ε θα ήταν αναγκαίο να προβάλλουν τη λειτουργία και τους στόχους των εθελοντικών οργανισμών και αναδεικνύουν το σημαντικό τους έργο. Με τον τρόπο αυτό θα προτρέψουν το πλήθος να συμμετέχει σε τέτοιου προγράμματα, καθώς θα αντιληφθεί τους κινδύνους που διατρέχει το φυσικό αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον και θα προσπαθήσει να τους εξαλείψει. Αντίστοιχα, η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να ενισχύσει τις εθελοντικές δράσεις και να προαγάγει συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η «τράπεζα χρόνου» των δημοτών. Πρόκειται για την εθελοντική παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες που διαμένουν σε ένα δήμο προς τους συνδημότες τους. Έτσι, για παράδειγμα, μία συγκεκριμένη ημέρα ένας υδραυλικός παρέχει δωρεάν σε συνδημότες του τις υπηρεσίες του, ένας εκπαιδευτικός προσφέρει μαθήματα ή ένας δικηγόρος τις νομικές του συμβουλές. Με τον τρόπο αυτό, αφιερώνοντας, δηλαδή, ένα κομμάτι από τον χρόνο του, ο κάθε δημότης αφενός πραγματώνει τον εν γένει πολιτικό του ρόλο και αφετέρου  συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
Αβίαστα λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα πως το κίνημα του εθελοντισμού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σπουδαίο αλλά και απαραίτητο για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου. Τέτοιου είδους ενέργειες θα αναμορφώσουν τη σχέση του ατόμου με τον συνάνθρωπο του αλλά και με το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, η κίνηση αυτή θα ευνοήσει και τον ίδιο τον εθελοντή, αφού θα μπορέσει να διαμορφώσει μια πλήρη προσωπικότητα ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου. Επομένως, θεωρείται αναγκαία η κινητοποίηση όλων των φορέων αλλά και η συντονισμένη δράση τους, ώστε να επιτευχθεί η προώθηση του εθελοντισμού και να συγκροτηθεί μια πιο ενεργή δράση  από όλους τους ανθρώπους.

 

Μαρία Αβραμίδου

Σχολιάστε

Top