καλαντα θρακης

Θρακιώτικα κάλαντα

Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες κι η Παναγιά μας κοιλοπονούσε Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε τους Αποστόλους, τους Ιεράρχες Σεις Αποστόλοι και Ιεράρχες να πά’ να φέρτε μύρα και [...]