ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Λόγω της αναβολής της έναρξης της σχολικής χρονιάς και καθώς ακόμη δεν έχουν τοποθετηθεί όλοι οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται στο σχολείο μας, για τη διανομή των βιβλίων θα ειδοποιηθείτε σε επόμενη ανάρτηση είτε σήμερα είτε αύριο. Τα νέα βιβλία δε θα χρειαστούν άμεσα , αφού υπάρχουν οδηγίες για κάλυψη κενών και ύλης της προηγούμενης τάξης για δύο τουλάχιστον εβδομάδες, οπότε σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθούν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα τα βιβλία της προηγούμενης τάξης.

Σχολιάστε

Top