Στήλη: ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ


Επίσκεψη στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Την Παρασκευή 10-5-2019 στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας 2019 και λόγω των κοινών δράσεων μαγειρικής και ενημέρωσης του Σχολείου μας


Ενημέρωση μαθητών/τριών Γ τάξης

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση μαθητών/τριών Γ τάξης για τις ηλεκτρονικές εγγραφές και τις εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο.


Ενημερωτική εκδήλωση – Αφίσα


Τρόποι λήψης απόφασης

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κυκλώστε την απάντηση που αντικατοπτρίζει την επιλογή που θα κάνατε στη


Λήψη απόφασης

Απόφαση: η διαδικασία επιλογής μιας κατεύθυνσης δραστηριοτήτων ανάμεσα σε άλλες κατευθύνσεις. Η επιλογή αυτή γίνεται με βάση τις αξίες, τις


Σελίδες εκπαιδευτικής πληροφόρησης

Πλοηγηθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες. πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέσαμε για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών;   https://www.minedu.gov.gr/   Υπουργείο Παιδείας,


Πληροφορία – Πληροφόρηση – Αυτοπληροφόρηση – Πηγές πληροφόρησης

Πληροφορία είναι κάθε στοιχείο που ενδιαφέρει κάποιον και αφορά πρόσωπα, καταστάσεις, συνθήκες, προϋποθέσεις κτλ. οι πληροφορίες μπορεί να είναι ατομικές,


Τεστ εργασιακών αξιών

Τι θέλεις να σου προσφέρει η εργασία; Το τεστ εργασιακών αξιών περιλαμβάνει 9 βασικές κλίμακες εργασιακών αξιών: – δόξα –


Τύποι προσωπικότητας- HOLLAND στο τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων

Το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων στηρίζεται στη θεωρία του HOLLAND. Διαβάστε το συνημμένο αρχείο. Λήψη αρχείου Περισσότερα για τα αποτελέσματα του


Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επισκεφθείτε τη σελίδα της Πύλης Εφήβων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού https://www.eoppep.gr/teens/ κλικ στο εικονίδιο κλικ στο

Top