Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο

mantinov170500047

ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2019

Παραθέτουμε την παρουσίαση για τις εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο – ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ όπως παρουσιάσθηκε στη Σχολική μας Κοινότητα στις 28/5/2019.

Σχολιάστε

Top