ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η παιδαγωγική ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του περιοδικού αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που αποτελούν τις παιδαγωγικές ομάδες των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας:

Μίχας Παναγιώτης – Διευθυντής του 11ου Γυμνασίου Λάρισας

Βλαχοδήμου Ευπραξία

Γερογιάννη Μαρία

Πατσιά Ευδοξία

Top