Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

«Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών»  απευθύνεται στους γονείς των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου, καθώς η


Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο 2018-2019

  Είμαστε σε αναμονή αφενός νομοθετικής ρύθμισης για το νέο λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφετέρου


Αυτογνωσία

Αυτογνωσία: αναφέρεται στο βαθμό της επίγνωσης που έχουμε για τον εαυτό μας. Αφορά τα βαθύτερα και ιδιαίτερα αντικειμενικά γνωρίσματα της


Αξιοποίηση του διαδικτύου σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Αφίσα από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου με προτροπή για την αξιοποίηση του διαδικτύου σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Υλοποιώντας τα προγράμματα

Top