Λήψη απόφασης

Απόφαση: η διαδικασία επιλογής μιας κατεύθυνσης δραστηριοτήτων ανάμεσα σε άλλες κατευθύνσεις. Η επιλογή αυτή γίνεται με βάση τις αξίες, τις


Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Με την πράξη 5/4-4-2019 του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Λάρισας εγκρίθηκαν για το Σχολείο


Ενημερωτικό υλικό από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.

Ευχαριστούμε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για την αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού – αφίσες που ήδη βρήκαν τη θέση τους


Ευαισθητοποίηση στη λήψη απόφασης

Ευαισθητοποίηση στη λήψη απόφασης Ένα εκατοστό του δευτερoλέπτου – όπου πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή του να διαλέξει καθένας από


Τρόποι λήψης απόφασης

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κυκλώστε την απάντηση που αντικατοπτρίζει την επιλογή που θα κάνατε στη

Top