Εισαγωγικές πληροφορίες

Σε εφαρμογή της εγκυκλίου  44300/Δ7/21-3-2019 ‘’Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχολικό έτος 2018-2019’’, στο Σχολείο μας πρόκειται


Φυλλάδιο για τις ψευδείς ειδήσεις

Από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου φυλλάδιο για τις ψευδείς ειδήσεις. Λήψη αρχείου


Τι προσφέρει ένα πρόγραμμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ένα πρόγραμμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας όπως αυτό που συμμετέχετε)  έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές και


Ενημέρωση γονέων

Η παρακάτω επιστολή στάλθηκε στους γονείς και κηδεμόνες προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας και να επιτρέψουν τη

Top