Πληροφορία – Πληροφόρηση – Αυτοπληροφόρηση – Πηγές πληροφόρησης

Πληροφορία είναι κάθε στοιχείο που ενδιαφέρει κάποιον και αφορά πρόσωπα, καταστάσεις, συνθήκες, προϋποθέσεις κτλ. οι πληροφορίες μπορεί να είναι ατομικές,


Σελίδες εκπαιδευτικής πληροφόρησης

Πλοηγηθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες. πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέσαμε για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών;   https://www.minedu.gov.gr/   Υπουργείο Παιδείας,


Βίντεο ευαισθητοποίησης για επιλογή επαγγέλματος

Είχε αρκετές πληροφορίες προκειμένου να επιλέξει επάγγελμα; Δείτε το βίντεο και αναρωτηθείτε.

Top