Προτεινόμενοι τίτλοι ερευνών

Αν είστε ερευνητικοί τύποι και θέλετε να αξιοποιήσετε δημιουργικά το χρόνο σας στο πλαίσιο και του μαθήματος της τεχνολογίας Γ τάξης (έρευνα & Πειραματισμός)

δείτε προτεινόμενους τίτλους ερευνών, εδώ:Λήψη αρχείου

και ξεκινήστε τη δική σας έρευνα.