Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία για τις Πανελλαδικές 2020

Το παρακάτω αφορά στο πώς κατανέμονται οι Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα 4 επιστημονικά πεδία και άλλα θέματα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο και διεκδικούν την πρόσβασή τους μέσα από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020.

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (Β΄ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017(Α΄ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.Λήψη αρχείου