Συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης

Γνωριμία με τα εργαστήρια συντήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης, το αντικείμενο και τις συνθήκες εργασίας.

Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια, στα οποία γίνεται συντήρηση και αποκατάσταση σημαντικών ευρημάτων και αντικειμένων.

Στα εργαστήρια εργάζονται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, οι οποίοι συνδυάζουν τα σύγχρονα μέσα με την πολύχρονη εμπειρία τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δείτε αποσπάσματα από τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντικειμένων για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας,

εδώ