Παρουσιάσεις Σχολών

Πολλοί τρόποι υπάρχουν για να ενημερωθεί κάποιος για τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι Unique Minds, φοιτητές και φοιτήτριες παρουσιάζουν τις Σχολές στις οποίες σπουδάζουν στους μαθητές και τις μαθήτριες που είναι στη διαδικασία αναζήτησης.

Δείτε 43 διαφορετικά αντικείμενα σπουδών και 49 σχολές, εδώ: https://www.facebook.com/UniqueMindsGR/