Επαγγελματικές Σχολές

Στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας υπάρχουν οι Επαγγελματικές Σχολές.

Συγκεκριμένα στην περιοχή μας:

  • Οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ

Πληροφορίες εδώ

  • Οι Αγροτικές Επαγγελματικές Σχολές του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, συγκεκριμένα η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή

Πληροφορίες εδώ

Οι Σχολές αυτές δίνουν πτυχίο της ειδικότητας που σπουδάζει ο μαθητής/τρια και δεν δίνουν απολυτήριο λυκείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή η επιτυχής ολοκλήρωση της Α τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου.