Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 2338/τ. β΄/15-6-2020Λήψη αρχείου