Πληροφορία, πληροφόρηση, αυτοπληροφόρηση,πηγές πληροφοριών

Πληροφορία είναι κάθε στοιχείο που ενδιαφέρει κάποιον και αφορά πρόσωπα, καταστάσεις, συνθήκες, προϋποθέσεις κτλ. οι πληροφορίες μπορεί να είναι ατομικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές κ.τ.λ.

Ποιες ιδιότητες διασφαλίζουν την ποιότητα των πληροφοριών;                                                                                                                          – Εγκυρότητα, ακρίβεια και σαφήνεια: οι πληροφορίες να ισχύουν, να είναι αληθείς, να περιέχουν ορθά στοιχεία, τα οποία να παρουσιάζονται με σαφή και εύκολα αντιληπτό από όλους τους ενδιαφερόμενους τρόπο.

-  Εγκαιρότητα: οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στην κατάλληλη χρονική στιγμή. πχ είναι έγκαιρες οι πληροφορίες για το ποια δικαιολογητικά απατούνται για εγγραφή σπουδαστών σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, όταν δοθούν αρκετό χρόνο πριν από την ημερομηνία της εγγραφής.

- Επικαιρότητα: οι πληροφορίες να είναι επίκαιρες, να είναι πρόσφατες  π.χ. ο αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα στοιχεία για την ανεργία κ.τ.λ.

-  Εξειδίκευση: οι πληροφορίες να είναι ειδικές, να αφορούν το ζήτημα που εξετάζεται ή το θέμα που ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη στιγμή.

-  Αξιοπιστία της πηγής: οι πληροφορίες να προέρχονται από ασφαλείς και αξιόπιστες πηγές, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν ως προς την ακρίβεια και ορθότητα τους.

- Πληρότητα: να μην παρουσιάζονται ελλιπείς πληροφορίες, ηθελημένα ή αθέλητα π.χ. να γίνεται πλήρης παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς παράλειψη κάποιων εκπαιδευτικών διεξόδων.

- Δυνατότητα πρόσβασης: να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί με εύκολο και άμεσο τρόπο πάνω σε ένα θέμα που τον αφορά, έχοντας πρόσβαση στις ανάλογες πληροφορίες .

Πληροφόρηση:  μια ολόκληρη σειρά ενεργειών, όπως είναι η συ γκέντρωση, η αξιολόγηση, η οργάνωση και η διάδοση των πληροφοριών τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Αυτοπληροφόρηση χρησιμοποιείται όταν κάποιος, προκειμένου να πληροφορηθεί για ένα θέμα, αναζητεί, συγκεντρώνει, αξιολογεί και οργανώνει μόνος του τις σχετικές πληροφορίες.

Από τις πηγές πληροφόρησης αντλείς τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για τα θέματα που σε ενδιαφέρουν. Αναζητώντας ένα στοιχείο από μια πηγή πληροφόρησης μπορεί να οδη – γηθείς σε μια άλλη πηγή πληροφόρησης. Χρήσιμο είναι να συγκεντρώνεις στοιχεία από πολλές και διαφορετικές πηγές και να τα διασταυρώνεις.

Οι πηγές από τις οποίες μπορεί να αντλήσει κάποιος πληροφορίες;

Πρόσωπα                                                                                                                                                                                                            Πληροφοριακοί οδηγοί διαφόρων ειδών                                                                                                                                                          Υπηρεσίες ή φορείς.

(Πηγή: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Σχεδιάζοντας το Επαγγελματικό μου Μέλλον… Γ Γυμνασίου / Σχολικό βιβλίο)

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης