ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το τηλέφωνο του σχολείου μας είναι : 2681023066

Email: mail@12nipart_artas.art.sch.gr

Email : Αγγέλης Αλέξανδρος (imaretarta@hotmail.com)

Mobile: 6977740864

Top