Εν αρχή… είναι η ομάδα

Η ομάδα μας
Η ομάδα μας

Η πρώτη συνάντηση της συντακτικής ομάδας πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου. Αποτελείτε από 23 άτομα και κάθε άτομο έχει αναλάβει κάποιο τομέα ενδιαφερόντων. Τι χρειάζεται η ομάδα μας για να είναι δεμένη και αποτελεσματική; 5 λέξεις: συνεργασία, αλληλεγγύη, ιδέες, δουλειά, φαντασία. Ποιοι είναι οι στόχοι της; ενημέρωση και ψυχαγωγία. Λίγο είναι αυτό;