Εικόνα2

Το ιδανικό σχολείο

0

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Β3 κλήθηκαν να καταθέσουν τις σκέψεις τους για το ιδανικό σχολείο, το [...]