ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Αντί προλόγου…

     Στη φάση του Προγραμματισμού των Δράσεων της σχολικής μας μονάδας προσπαθήσαμε να σκεφτούμε μία δράση στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει το σύνολο των μελών της σχολικής μας κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, λοιπό προσωπικό), θα εξυπηρετούσε πολλαπλούς στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων του Δημοτικού Σχολείου και ταυτόχρονα θα ενίσχυε την επικοινωνία και τους δεσμούς τόσο μεταξύ των μαθητών/τριών του σχολείου όσο και μεταξύ των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.

    Καταλήξαμε στην  έκδοση σχολικής ηλεκτρονικής εφημερίδας αφού αυτή προσφέρεται τόσο για την επίτευξη γνωστικών στόχων όσο και για την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων από πλευράς μαθητών/τριών. Επιπλέον, ενισχύει την καλλιέργεια της φαντασίας και δημιουργικότητας και  αναδεικνύει  τα ενδιαφέροντα όλων των συμμετεχόντων/χουσών. Τέλος, ενισχύει τη σύνδεση του σχολείου με το περιβάλλον του (πολιτιστικό, παραγωγικό κτλ.) και βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν την κοινωνική πραγματικότητά τους.

     Το τεύχος αυτό αποτελεί το 1ο τεύχος της εφημερίδας μας και στις σελίδες του θα βρείτε άρθρα τόσο εκπαιδευτικών (όλων των ειδικοτήτων) όσο και μαθητών/τριών του σχολείου. Δράσεις, εκδρομές και  παρουσιάσεις ιστορικών κτιρίων είναι μερικά μόνο από τα θέματα τα οποία επιλέχθηκαν για την αρχή.

 Θα χαρούμε πολύ να μας στείλετε τις ιδέες και προτάσεις σας στη διεύθυνση 1ialys.digital.newspaper@gmail.com και, γιατί όχι, να ανοίξουμε δίαυλους επικοινωνίας με άλλα σχολεία της χώρας.

 

Καλή Ανάγνωση!

Οι υπεύθυνες για τον συντονισμό της έκδοσης,

Ολυμπία Πατέλη, ΠΕ70

Αργυρένια Χαραλάμπους, ΠΕ70

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης