ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

23

Ιστορία του 1ου Δ Σ Κορίνθου

Ως προς  το έτος ίδρυσης του Σχολείου μας οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι υποστηρίζουν ως έτος ίδρυσης  το 1872 και κάποιοι  το 1860. Πιθανότερο είναι το 1860 μια και αυτό το έτος αναγράφεται στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του σχολέιου μας (myschool: ΦΕΚ Ίδρυσης Σχολικής Μονάδας 1860).

Από το 1883 μέχρι το 1924-26 λειτούργησε χωριστά Αρρένων και Θηλέων.

Από τον Ιανουάριο του 1929 και μετά τον καταστρεπτικό σεισμό που έπληξε την Κόρινθο, το σχολείο στεγάστηκε σε ξύλινα παραπήγματα μέχρι το 1937 με 642 μαθητές.

Για κάποιο διάστημα λειτούργησε ως στρατιωτικό νοσοκομείο.

Το 1975-76 συγχωνεύτηκε με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου.

Το 1977-78 το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου μεταστεγάστηκε στην οριστική του θέση.

Από το Σχολικό Έτος 1984-85 μέχρι το Σχολικό Έτος 2011-12 συστεγάσθηκε με το 6/θέσιο 13ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου.

Το 2012 συνενώθηκε με το  13ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου.

Από το Σχολικό Έτος 2013-14 λειτουργεί με  Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ ).

Από το 2015-2016 λειτουργεί ως 12/θέσιο και από το 2017-2018 με λειτουργικότητα 11/θεσιου.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης