αρχείο λήψης (Large)

Η ιστορία του κινηματογράφου

0

Στο τέλος του 19 αιώνα και στις αρχές του 20, ξεκινούν τα πρώτα βήματα του κινηματογράφου. Αρχικά, εμφανίστηκε ως μια νέα τεχνική καταγραφής της κίνησης, [...]