Τη φετινή χρονιά πήραμε μέρος στην καμπάνια Trash Hack, την οποία συντονίζει το Ίδρυμα Περιβαλλοντικές Εκπαίδευσης FEE  του Διεθνούς Θεματικού [...]

ACT PROJECT-Ενεργοί Μικροί Πολίτες

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Ιουν• 10•21

  «Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, […]

Μαθητική Εβδομάδα Δράσης Πορεία με Στόχο 2021- Δράση για το Κλίμα

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Ιουν• 11•21

Η φετινή Μαθητική Εβδομάδα Δράσης Πορεία με Στόχο που διοργανώνει η Action Aid κάθε χρόνο, είχε ως θέμα τους 17 […]

in STEAM : Κατανάλωση Νερού: Πισίνες Και Τουριστική Βιομηχανία

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Ιουν• 16•21

Τον Μάιο του 2021  παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Οι αρχές καθολικού σχεδιασμού στη μάθηση για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς […]

Top