Ο ΕΥΖΩΝΑΣ – ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Προεδρική Φρουρά: Σύμβολο της Ελλάδας και Θεματοφύλακας της Ιστορικής μας Κληρονομιάς Η Προεδρική Φρουρά έχει διαγράψει μια μακρόχρονη ιστορική πορεία, μια πορεία εκατόν πενήντα ετών. [...]