Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ

Το 2023 έχει χαρακτηριστεί ως ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων, μία  κίνηση που στόχο έχει να τονίσει τη σημασία των δεξιοτήτων στη

Top