ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ...ΧΡΗΣΙΜΑ

Ένα άρθρο του μαθητή του Τομέα Β’ Οικονομίας Ραφαήλ Γκέκα για τις εντυπώσεις του από τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων

Top