Άρθρα σχετικά με: ΤΡΟΧΑΙΑΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ:Τροχαίο ατύχημα αποκαλείται αυτό που επισυμβαίνει στο οδικό δίκτυο και μπορεί να εμπεριέχει υλικές ζημίες ή και τραυματισμό

Top