ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μαθητές:

Αγγελική Πανά

Σοφία Σίμου

 

 

Εκπαιδευτικοί:

Αναστασία Αλεξανδρή

Μαρία Κονταράτου

Top