Πάνω από όλα ειρήνη

Σήμερα, στον 21ο αιώνα που ζούμε, πρέπει να επικρατεί πάνω απ’ όλα ειρήνη και η έννοια του πολέμου να ξεχαστεί. […]

συνέχεια »
Top