Χαμηλό νοητικό επίπεδο και ψυχολογικά τεστ

Ζενουνλάρι Λάουρα, Α1 Οι νοητικά καθυστερημένοι λειτουργούν από τη γέννησή τους σε χαμηλά νοητικά επίπεδα, μέχρι που φτάνουν στο σημείο […]

συνέχεια »
Top