Στήλη: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Make our beaches beautiful again!

Make our beaches beautiful again! Our beaches have become noisy because young people ride their motorbikes there .Even worse, factories


On est tous egaux-Ποίημα για τη διαφορετικότητα

Αξιοποιώντας το λεξιλόγιο και τα γραμματικά φαινόμενα της 2ης ενότητας του σχολικού βιβλίου των γαλλικών,οι μαθητές του Β4 έγραψαν το


Ηalloween

                                       

Top