Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

1. Λέων ο φιλόσοφος
• Ο Λέων ο Φιλόσοφος ή Λέων ο Μαθηματικός ήταν περίφημος Βυζαντινός λόγιος του 9ου αιώνα, ένας εκ των πρωτεργατών της Αναγέννησης των Μακεδόνων, μαθηματικός, γεωμέτρης, αστρονόμος και φιλόσοφος. Δίδαξε στην σχολή της Μαγναύρας και η φήμη του ήταν τόση που ο χαλίφης της Βαγδάτης τον κάλεσε στην Αυλή του για να οργανώσει σχολή. Για τρία χρόνια διετέλεσε αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, απομακρύνθηκε όμως μετά το τέλος της Εικονομαχίας επειδή υποστήριζε εικονομαχικές απόψεις.

2. Καταγωγή-Μόρφωση
Η ημερομηνία γεννήσεώς του δεν μας είναι γνωστή σήμερα, οι περισσότεροι μελετητές την τοποθετούν γύρω στην τελευταία δεκαετία του 8ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν συγγενής του εικονομάχου και λογίου Πατριάρχη Ιωάννη του Γραμματικού. Στην προσπάθειά του να λάβει την καλύτερη δυνατή μόρφωση, σύμφωνα με σύγχρονες μαρτυρίες, ταξίδεψε σε διάφορα μέρη και εντρύφησε στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία μοναστηριών

3. Εφευρέσεις του
• Εισήγαγε τη χρήση των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου για τη δήλωση των γενικών αριθμών.
• Διέσωσε όλα τα συγγράμματα μεγάλων Ελλήνων επιστημόνων.
• Κατασκεύασε ένα σύστημα οπτικού τηλέγραφου για τη μετάδοση πληροφοριών από το ένα ως το άλλο άκρο της αυτοκρατορίας.

Γιάννης Κουρτέσης, Τηλέμαχος Κορμπάκης
Κων/νος Αγγιστριώτης

Σχολιάστε

Top