Στήλη: Η πόλη στο Βυζάντιο

Oι πλατείες στο Βυζάντιο

   Στη  σημερινή  εποχή   οι   πλατείες  προσφέρουν  στους πολίτες  αναψυχή   ,ξεκούραση   αλλά  και    αποτελούν  και  τόπο  συνάντησης.Με 

Η πόλη στο Βυζάντιο

   Η  βυζαντινή  αυτοκρατορία  ,τους πρώτους αιώνες  ,είχε  πόλεις  που  έμοιαζαν  με  τις  πόλεις  της  αρχαίας  εποχής  .Τον  6ο  αιώνα 

Top