Τα δάση μας...!

..μια εργασία του τμήματος ΣΤ1΄ του 25ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας… για τα υπέροχα δάση της Ελλάδας και της περιοχής μας.

Top