Ο «ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

Ο  «ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

Ο  «ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

Με βάση τις εκτιμήσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF:

Οι δασικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο έχουν αυξηθεί φέτος κατά 70% συγκρίνοντάς τες  με αυτές που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο πέρσι. Επίσης κατά 60%, συγκριτικά με τα δεδομένα των τριών ετών στην περιοχή.Οι πυρκαγιές στην περιοχή είναι πιθανό να προκλήθηκαν από ανθρώπινη αιτία, ενώ αναπόφευκτη είναι η σύνδεσή τους με τις ενέργειες αποψίλωσης που επικράπηκαν από την κυβέρνηση της Βραζιλίας για να γίνουν στην περιοχή κατά τους τελευταίους μήνες (αρχές 2019), προκειμένου αρκετές δασικές εκτάσεις και προστατευόμενες περιοχές του Αμαζονίου να μετατραπούν σε βοσκότοπους και γεωργικές εκτάσεις. Από τις πυρκαγιές στο τροπικό δάσος ιδιαίτερα στη Βραζιλία, έχουν ήδη καταστραφεί 790.000τ.χλμ. βλάστησης η οποία είναι διπλάσια από την Γερμανία και το Βέλγιο μαζί. Οι απώλειες δασικών εκτάσεων θα μειώσουν επίσης  τη δυνατότητα των οικοσηστημάτων να απορροφούν διοξίδειο του άνθρακα.

Ο άμεσος αντίκτυπος των πυρκαγών στη σπάνια βιοπικοιλότητα είναι ο θάνατος χιλιάδων ζώων και φυτών τα οποία ζουν και ευδοκιμούν σε αυτά τα δάση, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών ειδών μεγάλης οικολογικής σημασίας όπως ο ιαγουάρος. Επιπλέον οι πυρκαγιές οδηγούν σε απώλεια οικότοπων* που επίσης απειλεί την επιβίωση αυτών των ειδών.

Το WWF είναι αφοσιωμένο στην προστασία της φύσης και θα συνεχίσει να δίνει αγώνα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καταστροφική κρίση που πλήττει τον Αμαζόνιο και άλλες πηγές ζωής για τον πλανήτη μας.

Μυρτώ Α.   

*οικότοπος:  το φυσικό περιβάλλον και οι συνθήκες μέσα στα οποία βιώνει και αναπτύσσεται κάποιος οργανισμός (φυτικός ή ζωικός).

Top