Τρόποι για να αποφύγετε τον εθισμό στο διαδίκτυο

Τρόποι για να αποφύγετε τον εθισμό στο διαδίκτυο

 

Το διαδίκτυο έχει πολλά αρνητικά που μπορούν να ωθήσουν τους νέους σε ακραία φαινόμενα βίας και ψυχολογικά αδιέξοδα.

  • Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου παίζει η οικογένεια, η οποία πρέπει να μιλάει στο παιδί για την σωστή χρήση του διαδικτύου με επιχειρήματα. Να  βάζουν όρια στην χρήση του διαδικτύου. Να ενθαρρύνουν το παιδί να έχει και άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες.

  • Οι επιστήμονες λένε ότι 7 ώρες την εβδομάδα είναι μια σωστή χρήση.

  • Αν  αυτό αποτύχει θα πρέπει ο ανήλικος να ξεκινήσει μια θεραπεία με έναν ψυχολόγο έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

  • Τέλος εξίσου σημαντική είναι και η σωστή εκπαίδευση των νέων από το σχολείο, όπου μπορούν οι νέοι να εκπαιδευτούν στην σωστή χρήση του διαδικτύου.

Εθισμός-στο-Διαδίκτυο-8

Γιάννης Σ.

Σχολιάστε

Top