Η συνταγή της επιτυχίας στο YouTube

Η συνταγή της επιτυχίας στο YouTube

Η συνταγή της επιτυχίας στο YouTube:

1] Να μην είσαι φλύαρος και να μη λες περιττά πράγματα.

2] Να μιλάς για πράγματα που αρέσουν στον περισσότερο κόσμο.

3] Να κάνεις όλων των ειδών video.

4]Να μην προσπαθήσεις ΠΟΤΕ να μιμηθείς κάποιον άλλον.

Top