Καλλιτεχνίες

Παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού-Τάξη Ε

Παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού-Τάξη Ε

Παγκόσμια ημέρα νερού - Τάξη Δ

Παγκόσμια ημέρα νερού – Τάξη Δ

Χαρταετοί-Τάξη Δ2

Χαρταετοί-Τάξη Δ


Ανθρώπινα δικαιώματα -τάξη Ε

Ανθρώπινα δικαιώματα -τάξη Ε


Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες - Τάξη Β

Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες – Τάξη Β


Πεταλούδες και Αρλεκίνοι - Τάξη Δ1

Πεταλούδες και Αρλεκίνοι – Τάξη Δ

Δημιουργίες - Τάξη Α

Δημιουργίες – Τάξη Α

Παγκόσμια ημέρα κατά της Βίας- Τάξη Δ2

Παγκόσμια ημέρα κατά της Βίας- Τάξη Δ