Δίχως εικόνα

«Το σώμα μου είναι δικό μου»

0

Η ομάδα των μαθητών και μαθητριών του ΣΤ1 μελέτησε το ανθρώπινο σώμα από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το σώμα σχετικά με τις ανατομικές διαφορές ανάμεσα [...]