Ο Διωγμός των Ελλήνων της Σμύρνης

0

Στα 1922 ο οθωμανικός στρατός επιτέθηκε στον ελληνικό στρατό της Σμύρνης. Μετά την ήττα των Ελλήνων, ο ελληνικός στρατός εγκατέλειψε την Σμύρνη και άφησε τους ….