Ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός

0

Ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός, δηλαδή ο καθένας έχει διαφορετικό σώμα, φύλο, χρώμα, ηλικία, χαρακτήρα και εθνικότητα και πολλά άλλα. Κάποιοι όμως δεν σέβονται ….