Σχολικός Εκφοβισμός

0

Είναι γνωστό ότι ο σχολικός εκφοβισμός συνήθως γίνεται μεταξύ μαθητών με στόχο να προκληθεί φόβος, πόνος, αναστάτωση αλλά και ντροπή. Όλο αυτό συμβαίνει γιατί κάποιος ….