Συντακτική Ομάδα

Ομάδα υπεύθυνη για ταη στήλη Τα Νέα του Σχολείου μας

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος”
Συριοπουλου Ευαγγελία
Συριοπούλου Παναγιώτα
Τσιγκρήλας Ιωάννης
Τσόπελα Ελίνα

Παναγιωτόπουλος Φώτιος:  στήλη Ποδοσφαιρικά Νέα
Νικολόπουλος Γεώργιο: στήλη Ζωή σε στεριά και θάλασσα
Νικολόπουλος Νικόλαος: στήλη Σινεφίλ
Σιδηροπούλου Χριστίνα: στήλη Περιβάλλον

Κρεκουκιώτης Γεώργιος: στήλη Διασκέδαση
Λαμπροπούλου Μαρία: στήλη Διατροφή

Ομάδα υπεύθυνη για την στήλη Φιλαναγνωσία

Πουλής Χρήστος