Στήλη 'Ε2 τμήμα'

Παρουσιάσεις από το Ε2

Παρουσιάσεις στο LibreOffice Impress με Ελεύθερο Θέμα από τους μαθητές του Ε2. Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο […]

συνέχεια »

Χριστούγεννα με το Ε2

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ε2.  

συνέχεια »
Top