Στήλη 'Δ1 τμήμα'

Παρουσιάσεις από το Δ1

Παρουσιάσεις στο LibreOffice Impress με Ελεύθερο Θέμα από τους μαθητές του Δ1. Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο […]

συνέχεια »

Μύθοι από το Δ1

Ο Τζίτζικας κι ο Μέρμηγκας στο LibreOffice Writer από το Δ1.  

συνέχεια »

Κανόνες τμήματος Δ1

Οι Κανόνες του Δ1 στο LibreOffice Writer.

συνέχεια »

Η Ελιά από το Δ1

«Η Ελιά» στο LibreOffice Writer από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ1.

συνέχεια »

Τραγούδια από το Δ1

Τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) απο το Δ1.

συνέχεια »

Ελεύθερο Θέμα από το Δ1

Ελεύθερο θέμα στο LibreOffice Writer από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ1.

συνέχεια »

Χριστούγεννα με το Δ1

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο Tuxpaint), από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ1.

συνέχεια »
Top