Στήλη 'Δ2 τμήμα'

Παρουσιάσεις από το Δ2

Παρουσιάσεις στο LibreOffice Impress με Ελεύθερο Θέμα από τους μαθητές του Δ2. Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο […]

συνέχεια »

Μύθοι από το Δ2

Ο Τζίτζικας κι ο μέρμηγκας στο LibreOffice Writer από το Δ2.

συνέχεια »

Κανόνες τμήματος Δ2

Οι Κανόνες του Δ2 στο LibreOffice Writer.

συνέχεια »

Τραγούδια από το Δ2

Τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) απο το Δ2.  

συνέχεια »

Ελεύθερο Θέμα από το Δ2

Ελεύθερο θέμα στο LibreOffice Writer από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ2.

συνέχεια »

Χριστούγεννα με το Δ2

Χριστουγεννιάτικες κάρτες στο LibreOffice Writer από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ2.  

συνέχεια »
Top