Χριστούγεννα με το Γ1

ΑΠΟ: msifakaki - Μαρ• 24•15
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γ1.

01

02

Αλέξανδρος και Άρης, Γ1

05

12

06

Σχολιάστε

Top