Στο Διάστημα με το Β2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 10•15
Ζωγραφίζοντας το διάστημα με το TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β2.

DiastimaB2 2

DiastimaB2 6

DiastimaB2 5

DiastimaB2 1

DiastimaB2 7

DiastimaB2 8

DiastimaB2 3

DiastimaB2 4

DiastimaB2 10

DiastimaB2 9

DiastimaB2 11

Σχολιάστε

Top